Sveriger Elgrossister

LOGGA IN
Du kan endast söka på hela E-nummer (7 siffror) och EAN-koder (13 siffror)

Välkommen till SEG

 

Sveriges Elgrossister, SEG, är branschorganisationen för elgrossisterna i Sverige. SEG har fem medlemsföretag med en sammanlagd omsättning av 27 Mdr kr. De sysselsätter tillsammans 5200 anställda på 250 arbetsplatser. Elgrossisternas viktigaste kundgrupper är elinstallatörer, industri och offentlig sektor.


SEGs kärnverksamheter: 


Product Data Management
        - Utveckling och underhåll av branschens centrala produktdatabas, E-nummerbanken
        - Gemensamma standarder för överföring av produktdata från leverantör till grossist
         - Introduktion av klassificeringssystemet ETIM på svenska marknaden

 


Marknadsföring
      
         - Marknadsprojektet ELRÄTT; ett samarbete mellan EIO, SEG och utvalda leverantörer


Miljö 

       - Utveckling och underhåll av Miljöbanken; en samlingsplats för elprodukters 
         miljödeklarationer
       - Medlemsinformation kring lagstiftning och EU-direktiv såsom WEEE, RoHS, REACHElbranschens gemensamma leveransbestämmelser: ALEM 09Samverkan
       - Med branschorganisationer på leverantörs- och kundsidan
       - Med nordiska elgrossistföreningarna
       - Med den europeiska elgrossistorganisationen EUEW

 

     
Statistik för medlemmarna

 


© SEG 2007. Adress: SEG Box 22307, 104 22  Stockholm. Telefon: 08-663 01 30.
E-post: info@seg.se