ETIM International

ETIM International är den sammanhållande organisationen för ETIM och har till uppgift att publicera den officiella versionen av ETIM samt verka för utveckling och marknadsföring av ETIM inom Europa och även internationellt.

Klicka här för att komma till ETIM Internationals hemsida.

Medverkande länder i ETIM International

ETIM Sverige
c/o SEG - Box 22307
104 22 STOCKHOLM
info@etim.se