ETIM 5.0 översatt till svenska

Nu finns ETIM version 5.0 översatt till svenska både för el- och vvs-sortimentet.

ETIM version 5.0 finns nu översatt till svenska och är publicerad i ETIM Internationals databas. Informationen finns också att ladda hem som Microsoft Access databas.  

ETIM Sverige
c/o SEG - Box 22307
104 22 STOCKHOLM
info@etim.se