Sveriger Elgrossister

LOGGA IN
Du kan endast söka på hela E-nummer (7 siffror) och EAN-koder (13 siffror)

Miljöbanken

I SEGs miljöbank har leverantörer till elgrossistbranschen en unik möjlighet att koppla sina miljödokument till motsvarande E-nummersatta produkter. Därigenom  får alla användare enkel tillgång till aktuella deklarationer utan resurskrävande pappersadministration.

Som användare kommer man in i banken via SEG-grossisternas hemsidor:

 

Det finns också möjligheter att få utvalda deklarationer som en fil. Kontakta din grossist för mer information.

Är du leverantör och vill ha mer information om hur man går tillväga för att lägga in dokument i banken så ber vi dig kontakta oss på SEG.


© SEG 2007. Adress: SEG Box 22307, 104 22  Stockholm. Telefon: 08-663 01 30.
E-post: info@seg.se