Sveriger Elgrossister

LOGGA IN
Du kan endast söka på hela E-nummer (7 siffror) och EAN-koder (13 siffror)

Filer för nedladdning


Följande filer finns för nedladdning: 

 

Gällande ALEM svensk version ALEM09.pdf
Gällande ALEM engelsk version ALEM09 English.pdf
Stadgar SEG Stadgar.pdf
Etiska regler Etiska regler.pdf
Fil för E-nummeransökan

Se fliken "Hjälp att söka E-nummer" under
"E-nummerbanken"

Gällande SEGEL-fil för överföring av
produktdata från leverantör till grossist;
svensk och engelsk text

SEGEL Produkt 2014 ver 2.0.xls 
(fr o m 1/12 2014)

SEGEL Produkt 2014 ver 1.0.xls 
(t o m 30/11 2014)


SEGEL Pris 2014 ver 1.0.xls 
Reklamationsblankett

Reklamationsblankett 2009-1.doc
Ny leverantör i E-nummerbanken Blankett Ny leverantör

Licensavtal för leverantörer i
E-nummerbanken


Mall Licensavtal

© SEG 2007. Adress: SEG Box 22307, 104 22  Stockholm. Telefon: 08-663 01 30.
E-post: info@seg.se