Sveriger Elgrossister

LOGGA IN
Du kan endast söka på hela E-nummer (7 siffror) och EAN-koder (13 siffror)

Gränsöverskridande samarbete

 

Pressmeddelande 2011-05-20


SEG (Sveriges Elgrossister) och VVS-Information har börjat samarbeta kring en gemensam plattform för sina respektive databaser; E-nummerbanken och RSK-databasen.

SEG har under en tid tittat på olika alternativ till den administrationsplattform de idag arbetar i.Slutligen föll valet på VVS-Informations lösning. – SEG har haft ett egenutvecklat system för sin produktdatabas. Vi ville genomföra ett flertal förändringar och sökte en lämplig samarbetspartner i både Sverige, Norge och Finland. Vi fastnade för VVS-Information, eftersom de bäst motsvarade vår kravspecifikation och dessutom mogna som part för att inleda ett samarbete med oss. Att vi har flera gemensamma medlemmar/ägare var naturligtvis också en stor fördel säger Björn Högborn på SEG.

Ekonomiskt fördelaktigt
Målet är att de nyutvecklade systemen ska vara i drift senare i höst hos både SEG och VVSInformation.
– Det kommer att vara två helt skilda databaser, men med identisk struktur, säger Björn Högborn. En stor fördel med samarbetet är delade utvecklingskostnader och halverade driftkostnader .

Samarbetet mellan VVS-Information och SEG kommer att ge många positiva effekter, förutom de ekonomiska. Dels kräver samarbetet att vi tittar över vår struktur, vilket ger oss möjligheten att skärpa och kvalitetssäkra vår egen databas ytterligare och dels får vi nya friska idéer. Vi får det bästa av två världar, säger Ulf Jonson på VVS-Information.
 


© SEG 2007. Adress: SEG Box 22307, 104 22  Stockholm. Telefon: 08-663 01 30.
E-post: info@seg.se