ALEM09

ALEM 09 – Allmänna leveransbestämmelser avseende elektrisk materiel för leverans och användning i Sverige.

Charging an electric car with the power cable supply