Verksamhet & Tjänster

Sveriges Elgrossister, SEG, är en branschorganisation för elgrossisterna i Sverige. SEG har fem medlemsföretag med en sammanlagd omsättning av elteknikprodukter omkring 26 miljarder kronor. Elgrossisternas viktigaste kundgrupper är elinstallatörer, industri och offentlig sektor.

SEGs kärnverksamheter:

Product Data Management

  • Utveckling och underhåll av branschens centrala produktdatabas, E-nummerbanken
  • Utveckling och underhåll av ETIM, ett klassificeringssystem för produktegenskaper som är integrerat i E-nummerbanken
  • Gemensamma standarder för överföring av produktdata från leverantör till grossist

Miljö

  • Underhåll och utveckling av iBVD – ett system för InstallationsByggVaruDeklarationer som är integrerat i E-nummerbanken
  • Medlemsinformation kring lagstiftning och EU-direktiv såsom WEEE, RoHS, REACH

Elbranschens gemensamma leveransbestämmelser ALEM 09

Samverkan

  • Med branschorganisationer på leverantörs- och kundsidan
  • Med nordiska elgrossistföreningarna EFO i Norge och STK i Finland
  • Med den europeiska elgrossistorganisationen EUEW

Statistik