ETIM

ETIM – Internationell standard för produktdata.

ETIM är ett regelverk för att kunna beskriva en produkts egenskaper strukturerat, språkoberoende och relevant utifrån den specifika produktklassen. ETIM-modellen fungerar som en standard för egenskapsdefinitioner och är lika i alla länder där den tillämpas.

E-nummerbanken har stöd för ETIM-modellen och tre samtidiga versioner kan hanteras i E-nummerbanken.

ETIM-modellen administreras av ETIM International och i Sverige av ETIM Sverige.

el ladd bil