Allmänt om E-nummersök

E-nummersök är en söksida utvecklad för hela elbranschen. Där kan man söka på informationen i E-nummerbanken och se artikelinformation, bilder och miljödokument.

E-nummerinnehavare och SEG-grossistanvändare kan logga in i E-nummersök. I inloggat läge ser E-nummerinnehavare all information för egna produkter och SEG-grossistanvändare all information som finns i E-nummerbanken.

Länk till E-nummersök

aluminium knapp