Listsystemet

De två första siffrorna i ett E-nummer anger vilken lista numret tillhör. Listsystemet är baserat på produkttyp.

00 Kraftkabel
01 Styrkabel, en- och fåtrådig
02 Styrkabel, mångtrådig
03 Kopplingskabel
04 Installationskabel
05 Anslutningskabel
06 Elnätmateriel
07 Kabeltillbehör
08 Kontaktpressningsmateriel
09 Elmätare och mätvärdesinsamling

11 Kabelstegar, ellister, kanaler, kabelvagnar
12 Snabbkopplade installationssystem
13 Närvaro- och rörelsedetektorer, kopplingsur, dimrar, ljusreglering
14 Förläggningsmateriel, förskruvningar, brandtätning
15 Fästmateriel
16 Verktyg, redskap, personlig utrustning, kalkylprogram
17 Installationsbussystem
18 Strömställare, vägguttag

20 Säkringsmateriel
21 Dvärgbrytare, jordfelsbrytare, samlingsskenor för normcentraler
22 Mätarskåp, mätartavlor, normkapslingar, fördelningssystem; IP20-IP31
23 Fördelningssystem; IP43-IP65
24 Anslutningsdon, IEC/CEE-don, Uttagsstolpar för bil, marin, camping,
trädgård, uttagscentraler
25 Apparatlådor och – skåp
26 Flänsar, anslutningsdon, avgreningsplintar, monteringsstativ
28 Ställverk, faskompensering, tredjetonsfilter, kanalskenor, sugtransformatorer
29 Plintsystem, plint-, och kabelmärkning, apparatskåpskanaler, mångpoliga kontaktdon

31 Mekaniska elkopplare
32 Kontaktorer, startapparater (kontaktormanövrerade)
33 Mjukstarter, frekvensomriktare
35 Motorer, pumpar
37 Tryckknappssystem, övriga manöverdon
38 Givare, vakter, maskinsäkerhetsprodukter

40 Reläer
42 Instrument, strömtransformatorer
45 Programmerbara styrsystem, industribussystem, persondatorer
47 Optokabel
48 Telekabel
49 Data-, buss och optokabel

50 Telenät- och optomateriel
51 Datanätmateriel
52 Strömförsörjning, nätstörningsskydd
53 Torrbatterier, entré- och kontorssignaler, signalgivare
55 Nödsignallarm, trygghetslarm, sjukhussignaler
57 Telefon, telefax, kommunikationsradio
58 Porttelefoner, lås, passagekontroll

60 Antennmateriel
62 Ljud-, bild- och tiddistribution
63 Larm-, och övervakningssystem

70 Interiörarmaturer för lysrör
72 Industriaramaturer
73 Nödbelysning
74 Kontaktskenor, spotlights, up- och downlights
75 Allmänbruksarmaturer
77 Exteriörarmaturer, stolpar, fundament
79 Tillbehör och reservdelar till belysningsarmaturer

82 LED Ljuskällor
83 Ljuskällor
85 Elradiatorer, strålvärmare, termostater
87 Värmefläktar, elptemprar, avfuktare, luftridåer, takfläktar
88 Vattenvärmare, värmepumpar
89 Värmekabel med reglerutrustning

90 Spisar, spisfläktar
91 Kyl, sval, frys
92 Disk, tvätt, tork
93 Bastu, köks-, och våtrumsfläkar, värmeskåp
94 Hem- och hushållsapparater
95 Tillfälliga paketerbjudanden
96 Företagsspecifika nummerserier: ej registrerade
97 Företagsspecifika nummerserier: ej registrerade
98 Företagsspecifika nummerserier: ej registrerade

Elsladdar