Listsystemet

De två första siffrorna i ett E-nummer anger vilken lista numret tillhör. Listsystemet är baserat på produkttyp.

00 Kraftkabel
01 Styrkabel, en- och fåtrådig
02 Styrkabel, mångtrådig
03 Kopplingskabel
04 Installationskabel
05 Anslutningskabel
06 Elnätmateriel
07 Kabeltillbehör
08 Förbindningssystem, kontaktpressning
09 Elmätare och mätvärdesinsamling

11 Kabelstegar, installationskanaler, kabelvagnar
12 Snabbkopplade installationssystem
13 Närvaro- och rörelsedetektorer, kopplingsur, dimrar, ljusreglering
14 Förläggningsmateriel, förskruvningar, brandtätning
15 Fästmateriel
16 Verktyg, redskap, personlig utrustning, kalkylprogram
17 Installationsbussystem
18 Strömställare, vägguttag och lampdon

20 Säkringsmateriel
21 Dvärg-, jordfels-, och personskyddsbrytare med tillbehör
22 Mätarskåp, mätartavlor och normkapslingar. Fördelningssystem IP20-IP40
23 Fördelningssystem IP43-IP65
24 Anslutningsdon, IEC/CEE-don. Uttagsstolpar för bil, marin, camping,
trädgård, uttagscentraler
25 Apparatlådor, apparatskåp, dataskåp
26 Flänsar, anslutningsdon, avgreningsplintar, monteringsstativ
27 Elfordonsladdning och förnybar energi
28 Ställverk, faskompensering, övertonsfilter, kanalskenor, sugtransformatorer
29 Plintsystem, plint- och kabelmärkning, apparatskåpskanaler, mångpoliga kontaktdon

31 Elkopplare, -brytare
32 Kontaktorer, startapparater (kontaktormanövrerade)
33 Mjukstarter, frekvensomriktare
35 Motorer, pumpar
37 Tryckknappssystem, övriga manöverdon
38 Givare, vakter, maskinsäkerhetsprodukter

40 Reläer
42 Mätinstrument
45 Programmerbara styrsystem, industribussystem, persondatorer
47 Optokabel
48 Telekabel
49 Data-, bus- och optokabel

50 Telenät och optomateriel
51 Datanätmateriel
52 Strömförsörjning & nätstörningsskydd
53 Torrbatterier, entré- och kontorssignaler, signalgivare
55 Nödsignallarm, trygghetslarm samt sjukhussignaler
57 Telefoni, datorer
58 Porttelefoner, lås, passagesystem

60 Antennmateriel
62 Ljud-, tid-, och bilddistribution
63 Larm- och övervakningssystem

70 Interiörarmaturer för lysrör och LED-lysrör
72 Industriarmaturer samt unika tillbehör och reservdelar
73 Nödbelysning, tillbehör och reservdelar
74 Kontaktskenor, spotlights, up- och downlights samt tillbehör och reservdelar
75 Allmänbruksarmaturer samt unika tillbehör och reservdelar
77 Exteriörarmaturer, stolpar och fundament samt tillbehör och reservdelar
79 Universella tillbehör och reservdelar till belysningsarmaturer

82 LED Ljuskällor
83 Ljuskällor
85 El-radiatorer, strålvärmare & termostater
87 Värmefläktar, avfuktare, luftridåer, takfläktar
88 Vattenvärmare, värmepumpar med tillbehör
89 Värmekabel med reglerutrustning

90 Spisar, mikrovågsugnar, bänkspisar, minikök, kokhällar, spisfläktar, kokplattor
91 Kyl, sval, frys
92 Disk, tvätt, tork
93 Bastu, köks-, och våtrumsfläktar, värmeskåp
94 Hem- och hushållsapparater
95 Tillfälliga gemensamma paketerbjudanden
96 Grossist unika nummer
97 Grossist unika nummer
98 Grossist unika nummer

Elsladdar