Ny leverantör i E-nummerbanken

För att kunna söka E-nummer behöver man vara upplagd som leverantör i E-nummerbanken. För att bli upplagd som leverantör i E-nummerbanken ska ni ha / vara på gång med försäljning via minst en av våra medlemsgrossister och de ska anse sig vara i behov av E-nummer på era produkter.

Blanketten ”Blankett Ny leverantör” ska fyllas i och skickas till er grossistkontakt hos någon av våra  medlemmar som sedan skickar den vidare till oss med information om vilka listor ni behöver åtkomst till.

När blanketten kommer in till oss från grossist läggs ni upp som ny leverantör och vi skickar ut ett avtal för påskrift för egen åtkomst till E-nummerbanken.