PDM-gruppen

PDM-gruppen består av representanter från grossistledet inom el- och VVS-material och har till uppgift att skapa förutsättningar för en effektiv hantering av produktinformation mellan tillverkare och grossist med branschdatabaserna som informationsnav.

Arbetsgruppen definierar den information som efterfrågas av grossistledet så att informationen i branschdatabaserna är användbar och kompatibel med de system som används, samt tar fram dokumentation och tillämpningsinstruktioner vid behov.

PDM-gruppen är gemensam för SEG (E-nummerbanken) och VVS info (RSK-databasen). Genom ett nära samarbete ges förutsättningar för en kontinuerlig kunskapsöverföring mellan branscherna men också möjligheten att definiera produktinformationen på ett liknande sätt (standardiserat) för byggtekniska installationsprodukter.

PDM-gruppen består av följande medlemmar:

Anna Schéle,
Tommy Thörnberg

Ahlsell

Louise Grosshed Matsson

Dahl

Joacim Ek

Elektroskandia

Lillemor Fransson,
Nicklas Hultgren

KESKO

 

Ann-Christine Fredriksson,
Kirsi Tejbrant

Rexel

Hans Olsson

Solar

Mårten Alrenius, Anna Magnusson,
Maria Sandström, Jennie Wiederholm

SEG

Hans Karlsson, Marcus Stenvall

VVS-info