Priser 2024

Prislista för leverantörer med produkter i E-nummerbanken

 Uppläggningsavgift för ny leverantör: 3 000 kr
 Fast årsavgift: 3 000 kr
 E-nummerintervall Avgift/E-nr i intervallet
 Rörlig avgift/år: 1 – 9 36,40 kr
10 – 49 33,50 kr
50 – 99 30,90 kr
100 – 499 28,25 kr
500 – 999 20,85 kr
1 000 – 4 999 19,45 kr
5 000 – 9 999 18,00 kr
10 000 – ++ +++ 16,40 kr

Avgiften är den angivna i varje intervall. Det genomsnittliga priset för en e-nummerinnehavare beror av innehavarens totala antal E-nummer. Om man exempelvis har 10 E-nummer betalar man 9 x 36,40 + 1 x 33,50.