Priser 2023

Prislista för leverantörer med produkter i E-nummerbanken

 Uppläggningsavgift för ny leverantör: 2 500 kr
 Fast årsavgift: 2 500 kr
 E-nummerintervall Avgift/E-nr i intervallet
 Rörlig avgift/år: 1 – 9 34,50 kr
10 – 49 31,80 kr
50 – 99 29,30 kr
100 – 499 26,80 kr
500 – 999 19,80 kr
1 000 – 4 999 18,50 kr
5 000 – 9 999 17,10 kr
10 000 – ++ +++ 15,60 kr

Avgiften är den angivna i varje intervall. Det genomsnittliga priset för en e-nummerinnehavare beror av innehavarens totala antal E-nummer. Om man exempelvis har 15 E-nummer betalar man 9 x 34,50 + 6 x 31,80.