Allmänt om ALEM 09

ALEM 09 – Allmänna leveransbestämmelser avseende elektrisk materiel för leverans och användning i Sverige, utarbetade av Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Sveriges Elgrossister, SEG.

Leveransbestämmelsen är ej avsedd att tillämpas för leveranser av tjänster, elektriska hushållsapparater, hemelektronik, datorer eller programvaror.

extra el uttag