Allmänt om E-nummerbanken

SEG administrerar en produktdatabas för elbranschen, E-nummerbanken.

Syftet med E-nummerbanken är att:

  • Effektivisera materielhanteringen
  • Förenkla administrationen för alla led i värdekedjan
  • Förbättra produktspårbarheten

Detta åstadkommes genom att använda samma produktidentifikation; från tillverkare/leverantör via grossist till installatör och slutanvändare.

E-nummerbanken är uppdelad i huvudgrupper, listor och nummerserier enligt ett väl genomtänkt system. Eftersom teknikutvecklingen är snabb inom vissa delområden så krävs det ett kontinuerligt underhåll av strukturen i banken för att den hela tiden ska kunna möta marknadens krav.

E-nummerbanken är skyddad enligt lagen om upphovsrätt. Utöver SEGs medlemmar kan andra företag förvärva licensrätt att nyttja E-nummer i sin verksamhet.

Allt underhåll av E-nummer sker på E-nummerbanken.

Cables