Licenstagare

E-nummerbanken, med katalogiseringssystemet baserat på E-nummer utformat av SEG, åtnjuter upphovsrättsligt skydd vilket bl.a. innebär att kommersiellt nyttjande av E-nummerbanken kräver rättighetshavarens tillstånd. Samtliga rättigheter avseende E-nummerbanken tillkommer SEG som mot ersättning tillhandahåller licenser för att nyttja E-nummer.

Nedanstående företag har tecknat licensavtal med SEG:

 • Svenska Elkedjan AB
 • Dahl Sverige AB
 • Copiax AB
 • Belysningsimporten Österlen AB
 • Eldirekt AB
 • Vestel AB
 • Eslöv Elgross AB
 • Hamell & Co, Eftr. Aktiebolag
 • Aktiebolaget Holmro
 • Proffsmagasinet
 • Aktiebolaget Tälje El-produkter
 • Elbutik Scandinavia AB
 • Elexpo AB
 • Elkatalogen Norden AB
 • Elot AB
 • Enelco AB
 • ESNO GROUP AB
 • Modern Elteknik AB