SEG University

Här finns instruktionsfilmer som beskriver de vanligaste åtgärderna i E-nummerbanken.

Här finns information om förpackningsinformationen som ska anges i e-nummerbanken.