iBVD

iBVD – ByggVaruDeklaration för installationsprodukter. iBVD är ett system för att innehållsdeklarera installationsprodukter.

El-, kabel-, VA- och VS-branscherna (leverantörer och grossister) har gemensamt arbetat fram en byggvarudeklaration som ska vara saklig, kvalitativ och relevant för installationsprodukter. Utgångspunkten har varit de olika dokument som branscherna idag använder och ambitionen är att underlätta övergången till en mer digitaliserad information.

För att möta behovet av lätt tillgänglig miljöinformation har el- och VVS-branschen samlats kring en byggvarudeklaration anpassad för installationsprodukter, iBVD. Informationen kopplas mot RSK-nummer (för VVS-produkter) respektive E-nummer (för elprodukter), alltså de väletablerade system som används av tillverkare, grossister och installatörer.
Ett viktigt syfte har varit att förenkla för den som ska fylla i informationen genom att säkerställa att informationen är relevant för installationsprodukter och att stöd finns för att underlätta inmatning. Byggvarudeklarationen ska täcka behovet, med syftet att deklarera materielinnehåll och resurs- och miljöpåverkan under produktens livscykel, oavsett var i värdekedjan informationen efterfrågas.

Elsladdar