Laddahemfil

Leverantörer med tillgång till E-nummerbanken berikar sina produkter med information där.
SEG-grossisterna hämtar produktdata därifrån.

Övriga leverantörer kan hämta den senaste versionen av Laddahem filen här.