SEGEL Pris

Självklart finns inga priser i E-nummerbanken. SEGEL-Prismall är till för att kommunicera priser mellan E-nummerinnehavare och grossist.

Leverantörer som har tillgång till E-nummerbanken ska hämta SEGEL Pris där. Filen är då förifylld med det egna sortimentet för att undvika fel.

Övriga leverantörer kan hämta filen här: