ETIM 8.0 är nu tillgänglig i E-nummerbanken

Publicerad: 3 feb 2021

I början av januari uppdaterade vi ETIM-version i databasen till ETIM 8.0. För den som uppdaterat enligt våra kvartalsuppdateringar (dynamic-releases) av modellen innebär inte den senaste uppdateringen av modellen så stor skillnad mot den uppdatering som gjordes i slutet av september förra året. Tittar man däremot på skillnaderna mellan ETIM 7.0 och ETIM 8.0 så är de stora. Som grund till förändringarna ligger totalt 8780 förändringsförfrågningar (RFC:er) och resultatet är bland annat 690 nya klasser. Många befintliga klasser har också förändrats i form av nya (och i vissa fall borttagna) egenskaper och värden. Vi har tagit fram ett Exceldokument som på detaljnivå visar vilka ändringar som skett.

För den som vill se hela förändringen finns en Excelfil att hämta här.