ETIM 9.0 är nu tillgänglig i E-nummerbanken

Publicerad: 27 jan 2023

I mitten av januari uppdaterade vi ETIM-version i databasen till ETIM 9.0. För den som uppdaterat enligt våra kvartalsuppdateringar (dynamic-releases) av modellen innebär inte den senaste uppdateringen av modellen så stor skillnad mot den uppdatering som gjordes i slutet av september förra året. Tittar man däremot på skillnaderna mellan ETIM 8.0 och ETIM 9.0 så är de större.

Som grund till förändringarna ligger totalt 4879 förändringsförfrågningar (RFC:er) och resultatet är bland annat 203 nya klasser. Många befintliga klasser har också förändrats i form av nya (och i vissa fall borttagna) egenskaper och värden. Ett fokusområde har varit att minska antalet dubbletter av både egenskaper och värden, många har fått nya koder även om namnet är det samma, detta behöver ses över i databasen så man inte tappar viktig information.
Några få klasser i El-sektorn har tagits bort och ersatts av nya klasser, detta har kommunicerats ut till berörda leverantörer i E-nummerbanken.

ETIM modellen har också fått en större översyn av översättningarna, dels på alla nya benämningar men det har även gjorts en översyn av de ETIM-engelska översättningarna, vilket har inneburit att de ofta även fått en ny svensk översättning.

Översättningar som saknade svenska helt var:

  • 194 Klasser (+ tillhörande synonymer)
  • 401 Egenskaper
  • 383 Värden

Ändrade benämningar i ETIM English mellan version 8 och 9:

  • 15 Grupper
  • 367 Klasser (+ tillhörande synonymer)
  • 521 Egenskaper
  • 316 Värden
  • 3 Enheter

Vi bedömer nu att kvalitén på de svenska översättningarna är bra, även om det i ett antal fall finns problem där de engelska termerna blir för generella och inte passar, då vi har olika svenska termer beroende på bransch eller applikationsområde.
Vi uppmanar er att höra av er till oss om ni ser fler översättningar som behöver korrigeras.

En stor förbättring i och med införandet av ETIM 9.0 är att Energieffektivitetsklasserna går att ange enligt den nya standarden den nya standarden för Energieffektivtetsklass. För er som jobbat med de dynamiska uppdateringarna så har de tillkommit löpande under 2022.
Det har tillkommit nya klasser för bl.a. Industriuttag, Högspänningsdistribution samt Mätinstrument/Provningsdon.
Vi ser också att man byggt ut klasserna inom Förnybar energi främst inom Solenergi.

Release info ETIM International:
https://www.etim-international.com/new-release-etim-9-0-available/

Har ni frågor eller funderingar är ni välkommen att kontakta oss på SEG.