Laddahemfil

Leverantörer med tillgång till E-nummerbanken berikar sina produkter med information där. SEG-grossisterna hämtar produktdata därifrån.

Övriga leverantörer kan hämta det som tidigare kallades “SEGEL Produkt” här.

Laddahemfil