Mårten Alrenius ny VD för Sveriges Elgrossister

Publicerad: 15 dec 2019

 

Styrelsen i Sveriges Elgrossister har utsett Mårten Alrenius till ny verkställande direktör. Sveriges Elgrossister, SEG, är branschorganisation för de ledande elgrossisterna i Sverige.

Mårten tillträder befattningen den 1:a januari 2020 och efterträder då Sverker Skoglund, som går i pension efter att ha varit VD för SEG de senaste 6 åren.

Mårten är 49 år och har arbetat på SEG sedan 2015 som ansvarig för E-nummerbanken. Tidigare har Mårten haft befattningar inom området produktdata vid ett antal företag, bland annat hos grossistföretag.